Privacy Statement van de Schaakvereniging Leiderdorp

Privacy Statement van de Schaakvereniging Leiderdorp

1. Introductie
De Schaakvereniging Leiderdorp ("Schaakvereniging Leiderdorp", afgekort “SV Leiderdorp”) is de beheerder van de website www.svleiderdorp.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe SV Leiderdorp persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SV Leiderdorp.

SV Leiderdorp zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SV Leiderdorp houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SV Leiderdorp worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker.

Persoonsgegevens worden door SV Leiderdorp verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan SV Leiderdorp ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van SV Leiderdorp, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
SV Leiderdorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitoefenen van de doelstellingen van SV Leiderdorp, inclusief maar niet beperkt tot
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
iv. het bijhouden van uitslagen en standen;
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
het bijhouden van een ledenadministratie;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (“LeiSB”) en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.


Geen commercieel gebruik
SV Leiderdorp zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. SV Leiderdorp kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
SV Leiderdorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
SV Leiderdorp neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens staan niet op de website, noch op de server van de website.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van SV Leiderdorp kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. SV Leiderdorp is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. SV Leiderdorp raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van SV Leiderdorp kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. SV Leiderdorp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van SV Leiderdorp. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van SV Leiderdorp behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van SV Leiderdorp.

Agenda en agendabeheer

Functies:

  beheren

  nieuwe gebeurtenis toevoegen

  exporteren

 

Agenda2
Maart 2023
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Speellocatie

Kindcentrum De Brink/School Kastanjelaan

Kastanjelaan 6

2351 ND Leiderdorp

 

Afdrukken

Het reglement

1. Algemeen1.1 Inleiding

Dit reglement gaat in op zowel de interne als de externe competitie. De interne competitie omvat de herfst- en de wintercompetitie (artikel 2) en de bekercompetitie (artikel 3). De externe competitie (zowel van de Leidse SchaakBond als van de KNSB) omvat een gesloten competitie en een bekercompetitie (artikel 4). Het reglement sluit af met een slotbepaling (artikel 5).

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Schaakvereniging Leiderdorp op 12 september 2000 en gewijzigd in de Algemene Ledenvergaderingen op 18 september 2001, 17 september 2002, 16 september 2003, 14 september 2004 en 25 september 2007.


1.2 Overzicht

Het schaakjaar begint in de eerste week van september en loopt door tot de laatste week van juni. Het seizoen is verdeeld in drie delen (speelseizoenen):

- Het eerste deel loopt vanaf de Algemene Leden Vergadering tot ongeveer de kerstvakantie. Hierin wordt de Herfstcompetitie gehouden.
- Het tweede deel loopt vanaf de kerstvakantie tot eind april. Hierin wordt de Wintercompetitie gehouden en aansluitend een tweekamp om het clubkampioenschap.
- In de maanden mei en juni wordt het Open Leiderdorps Rapidkampioenschap gehouden.

De clubavond valt op woensdag en loopt van 19.30 tot 24.00 uur. De indeling vindt plaats tussen 19.45 en 20.00 uur. Er wordt gespeeld volgends de algemene FIDE-reglementen. De competitieleider is tevens wedstrijdleider, tenzij hij een vervanger aanwijst. Speelgerechtigd zijn alle leden van SV Leiderdorp en alle bezoekers (bezoekers met een maximum van drie keer per seizoen).


1.3 Clubrating

Op een aantal punten in dit reglement wordt gerefereerd aan de clubrating: als hulpmiddel voor de plaatsing voor de externe competitie en bij het bepalen van de hoogst en laagst geklasseerde speler bij partijen voor de (interne) bekercompetitie. Met de clubrating van een speler wordt bedoeld de rating die binnen SV Leiderdorp bijgehouden wordt, en in het bijzonder de rating bij aanvang van het desbetreffende speelseizoen.
Van nieuwe spelers van wie geen betrouwbare rating beschikbaar is (ofwel de KNSB-rating of de rating van die speler bij een vorige club), wordt een schatting van de rating gemaakt door het bestuur.


1.4 Speeltempi

1.4.1 Herfst- en wintercompetitie
Voor partijen in de herfst- en wintercompetitie is het speeltempo afhankelijk van de leeftijd van de jongste deelnemer:

- Als deze speler 13 jaar of jonger is, zal het speeltempo 1 uur per persoon voor de hele partij zijn.
- Als deze speler 14 jaar of 15 jaar is, zal het speeltempo 1 uur en 15 minuten per persoon voor de hele partij zijn.
- Als deze speler 16 jaar of ouder is, zal het speeltempo 1 uur en 35 minuten voor de hele partij zijn, met per zet een bonus van 10 seconden.

1.4.2 Bekercompetitie
Voor de bekercompetitie geldt het volgende speeltempo:

- Als de jongste deelnemer aan een partij 15 jaar of jonger is, geldt het in 1.4.1 genoemde speeltempo.
- In alle andere gevallen worden 2 partijen gespeeld met een tempo van 45 minuten per persoon per partij.
Een jeugdspeler mag, met instemming van de tegenstander, er voor kiezen om in plaats van één partij met jeugdtempo twee rapidpartijen te spelen. Het speeltempo dient dan minimaal 30 minuten pppp. te zijn.2. Herfst- en wintercompetitie


2.1 Competitie

In de herfst- en wintercompetitie wordt volgens het Boon-systeem gespeeld. In dit systeem kunnen 0 tot 5 punten per speelavond verdiend worden volgens onderstaand schema:

Afwezig zonder afmelding: 0 punten
Verlies: 1 punt
Afwezig met afmelding: 2 punten
Remise of externe wedstrijd: 3 punten
Vrij vanwege oneven aantal spelers: 4 punten
Winst: 5 punten

Indien een speler in dezelfde week zowel een interne als een externe wedstrijd speelt, geldt het resultaat van de interne partij. Hiervan kan worden afgeweken als een speler voor aanvang van de eerste partij heeft aangegeven welke partij hij mee wil laten tellen.

In het geval er een oneven aantal leden aanwezig is, zullen eerst degenen die zich vrijwillig aanmelden in aanmerking komen om die avond niet te spelen. De laatste drie ronden van de competitie vervalt dit recht om competitievervalsing tegen te gaan. Mochten er geen vrijwilligers zijn of bevindt de competitie zich in de laatste drie ronden, dan zal de speler die het laagst op de ranglijst staat en die nog niet eerder in het seizoen vrijgesteld is, niet spelen.

Uitslagen van bekerwedstrijden tellen als volgt voor de interne competitie:

Mocht een deelnemer met 1-0, 2-0 of 1,5-0,5 winnen krijgt deze 5 punten, de verliezer krijg dan 1 punt.
Mocht het resultaat zonder verlenging gelijk zijn, 0,5-0,5 of 1-1, dan krijgen bijde deelnemers 3 punten.

De stand wordt bepaald door een optelling van de behaalde punten binnen n competitie. In het geval van gelijk eindigen telt het onderling resultaat. Vervolgens wordt er achtereenvolgens naar WP en SB gekeken. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld om de competitiekampioen aan te wijzen.

Geen speler kan een kleursaldo boven +2/-2 krijgen. Geen speler krijgt meer dan 2 keer achtereen dezelfde kleur. Spelers dienen de uitslag aan de wedstrijdleider door te geven, dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.2.2 Clubkampioenschap

De winnaar van de herfstcompetitie speelt tegen de winnaar van de wintercompetitie een beslissingswedstrijd. Deze wedstrijd bestaat uit twee volwaardige partijen (1 uur en 35 minuten plus 10 seconden per zet). Mocht er na twee partijen een gelijk stand zijn bereikt, dan dienen er twee partijen van elk 45 minuten per persoon per partij gespeeld te worden om de winnaar aan te wijzen. Mochten deze ook gelijk eindigen, dan worden er twee wedstrijden van 5 minuten per persoon per partij gespeeld. Mocht dit geen beslissing brengen, dan kunnen de spelers in onderling overleg bepalen nog meer van deze sets van twee snelschaakpartijen te spelen. Op het moment dat er een beslissing moet vallen, dan zal er een tiebreak gespeeld worden. In een tiebreak wordt er geloot om de kleur, en krijgt wit 6 minuten en zwart 5 minuten, waarbij wit de opdracht heeft te winnen. Namelijk, in het geval van een remise, wint zwart de tiebreak.

De winnaar van deze tweekamp krijgt de titel clubkampioen van SV Leiderdorp.

Ingeval dezelfde persoon zowel de Herfst- als de Wintercompetitie wint, zal er geen tweekamp gehouden worden, maar krijgt deze persoon automatisch de titel.3. Bekercompetitie

Elk jaar wordt een knock-out bekertoernooi gehouden, waaraan alle clubleden kunnen deelnemen. Het bekertoernooi bestaat uit een aantal ronden, waarbij elke deelnemer in elke ronde n (in het geval n of beide spelers jeugdspeler zijn en het niet de finale betreft) of twee rapidpartijen speelt tegen dezelfde tegenstander. In overleg mag, indien beide spelers daarmee akkoord gaan, ook voor n partij met een normaal speeltempo gekozen worden. De winnaar gaat door naar de volgende ronde. Bij een gelijk eindigen van de stand zullen er twee snelschaakpartijen volgen om de winnaar aan te wijzen. Mocht dit geen beslissing brengen, dan kunnen de spelers in onderling overleg bepalen nog meer van deze sets van twee snelschaakpartijen te spelen. Op het moment dat er een beslissing moet vallen, dan zal er een tiebreak gespeeld worden. In een tiebreak wordt er geloot om de kleur, en krijgt wit 6 minuten en zwart 5 minuten, waarbij wit de opdracht heeft te winnen. Namelijk, in het geval van een remise, wint zwart de tiebreak.

De eerste ronde bestaat uit zoveel spelers als minimaal nodig is om het aantal overblijvende spelers op een macht van twee te laten uitkomen. Aan deze ronde doen alleen de spelers met de laagste clubrating (zie artikel 1.3) mee.

Een voorbeeld: er schrijven zich 25 spelers in. Voor de tweede ronde moeten er 16 overblijven; dit wordt bereikt door 9 partijen te spelen waardoor 9 van de 25 spelers afvallen. De 7 spelers met de hoogste rating krijgen voor deze ronde een bye. De 9 winnaars en de 7 spelers met een bye gaan over naar de volgende ronde.

Na de voorronde wordt er geloot wie tegen wie moet spelen. Na deze eerste ronden speelt winnaar 1 tegen winnaar 2, winnaar 3 tegen winnaar 4 enz. Voor de daarop volgende ronde geldt het zelfde systeem tot aan de finale aan toe.4. Externe competitie

De plaatsing voor de teams waarmee SV Leiderdorp uitkomt in de externe competitie wordt zoveel mogelijk bepaald door de clubratings aan het begin van het seizoen: de eerste acht spelers die mee willen doen komen in het eerste team, enzovoorts. Het bestuur mag bij de ALV een speler voordragen voor een plaats in een hoger team daar waar hij/zij op grond van zijn/haar rating recht op heeft. Verder geldt dat de clubkampioen van het voorgaande seizoen altijd geplaatst is voor het eerste team. Daarnaast kan er geschoven worden met spelers om een jeugdteam te vormen.

Als er meerdere teams in de zelfde klasse spelen, krijgen jeugdteams altijd voorrang bij de nummering (omdat senioren kunnen invallen bij jeugdteams, terwijl het omgekeerde niet kan). Verder kan in zon geval om tactische redenen het hoogst gerateerde team het lagere zijn (bijvoorbeeld in verband met de sterkte van andere teams in de poule). Het bestuur zal elk jaar een voorstel doen aan de ALV voor een indeling van de spelers in teams. Over de opstelling van de teams tijdens de wedstrijden beslist de betreffende teamleider.

Zowel de Leidse SchaakBond als de KNSB organiseren een bekercompetitie. Elk bekerteam wordt samengesteld door de teamleider van het hoogste team dat uit mag komen voor de betreffende bekercompetitie, uit zijn eigen team.5. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider.
Tegen een beslissing van de competitieleider kan binnen 3×24 uur schriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur doet binnen 4 weken na aantekening van het beroep uitspraak.

Lid worden

De Schaakvereniging Leiderdorp bestaat uit een jeugd- en een seniorenafdeling. Belangstellenden zijn altijd welkom. Het is gedurende het gehele seizoen mogelijk lid te worden.

Jeugd

De jeugdleden komen wekelijks op woensdagavond bijeen van 18.30 uur tot 19.45 uur. Onder leiding van de jeugdleider worden de kinderen wegwijs gemaakt in de regels van het schaakspel. Na de instructie, die ongeveer een half uur duurt, komen de borden en stukken op tafel en wordt er een interne competitie gespeeld (ingedeeld op sterkte).

Bij de Schaakvereniging Leiderdorp kun je goed leren schaken. De vereniging heeft een heel grote jeugdafdeling en behoort al jaren tot de vaderlandse top wat prestaties betreft. Maar ook wie iets minder getalenteerd is, komt tot zijn of haar recht bij de Schaakvereniging Leiderdorp.

Natuurlijk mogen kinderen eerst een paar avonden ‘proefdraaien’ alvorens tot lidmaatschap wordt overgegaan. Voor meer informatie: Lo van Osch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of vul het contactformulier in op deze website.

Senioren

De senioren en oudere jeugdleden spelen iedere woensdagavond voor de interne competitie vanaf 20.00 uur. Daarnaast kunnen zij wedstrijden spelen in de externe competitie van de Leidse Schaakbond, op wisselende avonden.

Voor meer informatie: Lo van Osch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of vul het contactformulier in op deze website.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2020/2021 bedraagt voor jeugdleden € 70,=. Als twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin jeugdlid zijn, geldt een reductie op de contributie. Voor senioren bedraagt de contributie € 120,=.

De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Voor de extra trainingen worden aparte tarieven berekend.

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 september. Restitutie van contributie bij vervroegde opzegging is niet mogelijk.

 

Speellocatie

Kindcentrum De Brink/School Kastanjelaan

Kastanjelaan 6

2351 ND Leiderdorp

Wie is wie

Bestuur

Schaakvereniging Leiderdorp telt momenteel zeven bestuursfuncties. Hieronder staat per functie de verantwoordelijke en zijn/haar adres.


Voorzitter

Wim Kentstra

Van Lennepdreef 6

2353 NK Leiderdorp

06-22902627

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Secretaris

vacant

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Penningmeester

Martijn van de Kamp

Huygensdreef 7

2353 CA Leiderdorp

071-5412971

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wedstrijdleider Intern

Lo van Osch

Lasserstraat 90

2321 PS Leiden

06-53838937

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wedstrijdleider Extern

Koert van Bemmel

Schapenweide 9

2353 MN Leiderdorp

071-5139474

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Bestuurslid Algemeen

 vacant


Bestuurslid Jeugdzaken

Lo van Osch

Lasserstraat 90

2321 PS Leiden

06-53838937

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kader

Naast de bestuursleden heeft SV Leiderdorp een groot aantal functionarissen, wedstrijdleiders en trainers. Hieronder vindt u een overzicht.


Functionarissen

Jeugdleider Woensdagavond: Lo van Osch

Coördinator Website: Lo van Osch

Redacteur Clubblad “En Passant”: Lo van Osch en Roald Vahl

Redacteur Jeugdblad “Kleine Kwaliteit”: Jeroen Venema

Barbeheer: Aat Smits

 

Nationaal arbiter

Jeroen Abbes

 

Wedstrijdleider A

Tony van Dijk

Kees Hortensius

Edwin Poels

 

Erelid

Roald Vahl

 

Leden van verdienste

Paul Hooijmans

Jaap Riemens

Ruud Roozendaal

 

Voor vragen of opmerkingen betreffende deze website kunt u terecht bij de beheerder van de website!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vereniging

De geschiedenis van de vereniging
 
door Jaap Riemens
 
De Schaakvereniging Leiderdorp is officieel opgericht op 3 januari 1921. De mannen van het eerste uur waren wat clubtrouw en dienstbetoon betreft voorbeelden voor vele latere leden-schakers. De eerste voorzitter was J.M. de Koning. Hij werd al snel opgevolgd door A. van Klaveren, de eerste clubkampioen, een titel die hij vaak zou prolongeren. Hij bleef voorzitter tot 1940! En wat te denken van M. Splinter, die vanaf de oprichting secretaris was tot 1940 toen en daarna nog eens van 1949 tot 1969 voorzitter. Zijn titel van ere-voorzitter is nog steeds een unicum in de clubgeschiedenis. 
Natuurlijk verdient een aparte vermelding Wim Goedhart, die ruim veertig jaar actief schaakte in onze vereniging en vanwege zijn grote verdiensten voor het clubleven de titel van erelid droeg. Een vroeger erelid was R. van der Zwan, die veel werk heeft verricht voor het verenigingsblad van de senioren En Passant. Ongeveer even lang bestaat het clubblad van de jeugd, de Kleine Kwaliteit. 
Maar ook niet te vergeten Schoppen, De Geus en Piet van der Leek. Zij waren het die als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester na de oorlog op 13 september 1945 de draad na vijf jaar stilstand gewoon weer oppakten. Piet van der Leek is meer dan vijftig jaar actief lid geweest, behoorde tot de sterkste spelers en was behalve bestuurslid ook een van de eerste jeugdleiders.
 
In 1921 werd dan geschaakt in hotel Ramaeker aan de Bruggestraat. Maar ,,aangezien verschillende leden naar den zin en het inzicht des heren Laman niet genoeg verteren'' en dus de zaalhuur moest worden verhoogd, ging men naar het cathechesatielokaal achter de N.H. Kerk. ,,Ook zijn we daar veel vrijer in ons doen en laten en wordt er niet om 10 uur geroepen: ‘t is de hoogste tijd heeren.'' Schaken was naast de spanning van de wedstrijd ook toen al gezellig! Overigens werd als argument ook aangevoerd dat ,,verschillende jonge menschen niet in een café mogen komen en daarom geen lid van de club kunnen worden''.
Al snel werd besloten kinderen beneden de zestien jaar niet toe te laten en in 1923 werd die grens zelfs verhoogd tot achttien jaar. ,,De reden waarom ik die leeftijdsgrens gesteld wil zien, komt daarop neer dat wij de kwajongensstreken vermijden … want wij zijn geen oppassers'', aldus een emotioneel betoog uit 1923. Daarin is later wel verandering gekomen.
De wedstrijden tegen andere clubs werden in hotel Ramaeker gespeeld, ook na de oorlog nog. Na 1948 speelde en vergaderde men in 'Het Wapen van Leiderdorp'. Toen al lonkte men naar het oergezellige Dorpshuis, maar dat liet lang op zich wachten. Eerst in 1957 was het zover, maar daar verbleef de club dan ook dertig jaar. Met pijn in het hart moest daarvan in 1987 afscheid worden genomen vanwege een veranderde bestemming van het gebouw. De club verhuisde naar het clubgebouw van de plaatselijke muziekvereniging Tamarco aan de Splinterlaan. 
De jeugd zwierf na het vertrek uit het Dorpshuis aan de Hoofdstraat van school Elckerlyc, multicultureel centrum de  Sjelter aan de Heemraadlaan en buurtcentrum De Buit aan de Buitenhoflaan. Sinds begin deze eeuw schaken de jeugdleden in de Kastanjelaanschool, ook toen die tijdelijk was gevestigd in gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg.
 
 
De opkomst op de speelavonden en het ledental baarden weleens zorgen baarden. Mooi is het meest memorabele bedankbriefje: ,,Ik laat u weten dat ik er mee kapt met schaken het is niet goed voor mijn hersens met andere woorden het is te ingewikkeld voor mij…''
Het ledental groeide langzaam, maar de spectaculaire groei kwam in 1934, een jaar voordat Max Euwe tegen Aljechin om het wereldkampioenschap schaakte en de titel van hem overnam. In die tijd ging een golf van schaakenthousiasme door Nederland. Schaakclubs werden opgericht, er was veel achtergrondpubliciteit en onze club richtte een 'schaakschoolklasse' op, het prille begin van een jeugdafdeling die later zo’n spectaculaire bloei zou meemaken. Schaakvereniging Leiderdorp groeide tot dertig leden en dat aantal zou voorlopig nauwelijks groter worden. Na de oorlog werd in de jaren 50 een dieptepunt bereikt van achttien leden, maar door de doorgaande successen van Euwe groeide het aantal seniorleden weer snel tot zo’n dertig.
Nu telt SV Leiderdorp veertig senior- en tachtig jeugdleden.
 
Overigens ging eerst de schaakschoolklasse uit 1934 al voor de oorlog ter ziele en stond het jeugdschaak ook later nog op een laag pitje. In 1971 werd het jeugduurtje zelfs helemaal afgeschaft. Maar inmiddels was er een televisie-schaakcursus begonnen en was er zelfs sprake van een toeloop van jeugd. Dit gevoegd bij een verschuiving van de speelavond voor de jeugd naar de woensdag was het begin van een ongekende bloeiperiode van het Leiderdorpse jeugdschaak. Cruciaal daarbij waren het idealisme, enthousiasme en de kennis van de jeugdleiders. 
Zo werd met de benoeming in 1974 van de enthousiaste Ton Rijnsburger als jeugdsecretaris al een stap in de goede richting gezet. In 1981 nam Sjoerd van Ketel de supervisie van het jeugdschaak over. Zijn nimmer aflatende inzet en dat gedurende meer dan tien jaar leidde er niet alleen toe dat de jeugdafdeling groeide, maar zij kreeg ook landelijk bekendheid door de successen zowel in teamverband als individueel. 
In 1990 nam Roald Vahl het roer over. Onder zijn supervisie en door zijn even grote als enthousiaste inzet bleef de Leiderdorpse jeugd toestromen.
 
In 1926 werd Leiderdorp aangemeld als lid van de Nederlandsche Schaakbond. De club werd meteen kampioen in de derde klasse. De betrekkelijk hoge klassering bracht ons samen met Haagse en Rotterdamse clubs, waardoor een voor die dagen onoplosbaar reisprobleem dreigde te ontstaan. Bij de oprichting in 1928 van 'Schaakbond voor Leiden en Omstreken' (in 1938 gewijzigd in Leidse Schaakbond of LSB) traden we tot die bond toe.
Daarmee ontstond een meer formele regionale competitie. De resultaten zijn wat de seniorenteams betreft altijd bescheiden gebleven. Ups en downs wisselden elkaar af. Ups waren in elk geval de promoties in de loop van de tijd naar de 1e klasse en zelfs naar de Promotieklasse. Helaas zat promotie naar de landelijke competitie er niet in.
 
Het zijn de leden die de geschiedenis van de club hebben geschreven en nog schrijven. Wat de individuele prestaties betreft valt in elk geval te denken aan jaarlijkse clubkampioenen, aan de winnaars van de jaarlijkse bekerwedstrijden of aan die van de vroegere open Leiderdorpse kampioenschappen. En niet te vergeten de prestaties van wijlen Wim Goedhart die in 1969 in een V&D-simultaanwedstrijd de legendarische grootmeester Donner versloeg en een jaar later een overeenkomstige prestatie leverde tegen Zuidema.
Weer teruggaande in de tijd komen we W.G. Demmendal tegen, vanaf het begin lid. Hij heeft voor onze club vele punten in de wacht gesleept, was winnaar van het vroegere Rijnmondtoernooi waaraan de sterkste regionale schakers meededen en was wellicht de sterkste schaker die de club ooit onder haar leden telde. Demmendal was van beroep veehouder en woonde op de Achthovenerweg. Bij uitwedstrijden zocht hij in het speellokaal soms eerst een piano op, speelde daarop een voortreffelijk stukje muziek om vervolgens een voortreffelijk stukje te spelen op het bord. Ondertussen had zijn onafscheidelijke sigaret een aslengte van 2 centimeter bereikt. 
Onze club telde meer schakers van formaat. Maar ze worden niet allen zo bekend als grootmeester Jeroen Piket, ooit Nederlands sterkste schaker en hoog op de wereldranglijst.
Voor een ieder, ook voor diegenen die onderaan de ranglijst bengelden, was er vroeger het plezier van de jaarlijkse gongwedstrijden (bij elke gongslag een zet) en dan blijkt schaken naast spannend en gezellig ook nog eens zenuwslopend te zijn. 
Bij de herinneringen past ook de toetreding destijds van Mevrouw Kuyt (want zo spraken we haar aan in die tijd, zoals we het ook steevast hadden over rector J.C. de Groot, meermalen clubkampioen). De komst van een vrouw als schakend lid werd hooglijk gewaardeerd. Later werd ze secretaris en hoe ze dat werd is een gouden tip bij vacature-problemen: ,,Van de afwezigheid van Mevrouw Kuyt wordt gebruik gemaakt haar tot secretaris te benoemen.'' (1968)
 
Van koningin tot dame, van raadsheer tot loper, van kasteel tot toren: namen veranderen in de loop van de tijd, maar het eeuwenoude schaakspel blijft er niet minder gezellig en (ont)spannend om, zeker niet als dit in clubverband wordt beoefend zoals dat bij Schaakvereniging Leiderdorp al bijna een eeuw jaar het geval is.
 

Contact

Het bestuur van Schaakvereniging Leiderdorp is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..