Belangrijk: standpuntbepaling over wijziging externe competitie

Beste schakers en eventueel ouders van jeugdschakers,

in de komende bondsraad van 17 juni 2017 wordt het voorstel, dat behelst het scheiden van de KNSB-competitie van de regionale competitie, in stemming gebracht.
Ter voorbereiding houdt de LeiSB een ALV vergadering op 6 juni as, waarbij de aangesloten verenigingen voor of tegen dit voorstel kunnen stemmen.

Voor aanvang van de ALV vergadering van 6 juni wil het bestuur het volgende weten:

-vinden jullie de wijziging een goed voorstel?
-verwachten wij een grotere deelname aan de externe competitie door dit voorstel? (En leidt dat dan ook tot extra teams?)
Een email naar iedereen met verzoek tot reageren zal nog komen.

Korte toelichting competitiescheidingsvoorstel:
> Iedereen kan KNSB competitie gaan spelen, promoveren vanuit de LeiSB competitie is niet meer nodig
> Men kan zowel KNSB competitie spelen (altijd op de zaterdagmiddag) als LeiSB competitie (op de clubavond van de thuisspelende vereniging)
> In de KNSB competitie is er geen aparte regeling voor de jeugd, speeltempo en aanvangstijdstip als bij senioren
> De KNSB zal de competitie uitbreiden met zoveel mogelijk klassen als er belangstelling voor is. Daarbij wordt de indeling bepaald op niveau en zal die gericht zijn op het zoveel mogelijk beperken van de reisafstand.
> De regionale bonden kunnen hun huidige competitie handhaven of indien zij daarvoor kiezen experimenteren met andere competitievormen (de SBO heeft bijvoorbeeld al een goedlopende viertallen competitie).
> Er wordt na 2 seizoenen geevalueerd.
> De hoop is dat er (door deze splitsing/verdubbeling) meer mensen competitieschaak gaan doen en dat het ook een positief effect heeft op het ledenaantal van verenigingen.

Voor achtergrond en beweegredenen van dit voorstel zie de volgende powerpointpresentatie:

Loading ...

Toelichting bij de powerpointpresentatie:

Loading ...

Nog wat uitgebreidere teksten:

Loading ...

 

Loading ...

 

Loading ...