Nieuwe regel: 1.5 meter tijdens de partij!

De nieuwste norm van de KNSB is dat ook tijdens een lange partij 1.5 meter afstand gehouden wordt. Alleen in de tijdnoodfase mag op normale afstand geschaakt worden. Zie ook onze aangepaste maatregelen.

Seizoenoverzicht senioren 2020-2021

Nog geen overzicht. Volgt als externe kalender bekend is.

Interne beker competitie

 Moet nog opgestart worden.

                                          

 

Start nieuwe seizoen senioren

Beste schaker,

na een lange periode van gedwongen vakantie, kunnen we dan toch weer gaan schaken. Wel heeft het bestuur door de Corona een aantal extra maatregelen moeten nemen. Er is op de site een apart menu voor Corona-gerelateerde zaken. Daar staan ook de maatregelen vermeld die de vereniging heeft genomen.

Het bestuur beseft uiteraard dat het er door de getroffen maatregelen niet gezelliger op wordt, maar ziet voorlopig geen andere manier. We zijn bewust uitgegaan van een van de strengste set van maatregelen, omdat het ons beter lijkt voorzichtig te beginnen. Het plan is om in/tijdens de ALV de maatregelen te bespreken en mogelijk te versoepelen. Daarvoor hebben we wel feedback van veel mensen nodig, dus schroom niet.

Dan over tot de normale gang van zaken:
as woensdag is de eerste clubavond. De schakers zullen op basis van speelsterkte tegen elkaar ingedeeld worden, dwz ongeveer gelijkwaardige speelsterktes. Je kan samen een lange partij spelen, of meerdere rapid of meerdere snelschaakpartijen.
De woensdag daarna, dus 9 september, is de start van de herfstcompetitie.

Veel schaakplezier gewenst en tot woensdag,

Lo van Osch

Coronamaatregelen SV Leiderdorp

Corona-maatregelen voor SV Leiderdorp

 

6 september: nieuwe regel

De hier genoemde maatregelen zijn in overeenstemming met het Corona-protocol van de KNSB. Er is uitgegaan van de volgende overwegingen/uitgangspunten:

 1. we zitten met veel mensen heel lang in een afgesloten ruimte

 2. we moeten ook rekening houden met de wat oudere seniorleden

 3. we willen zoveel als mogelijk is 'normaal' kunnen schaken

 4. de ventilatie van de school is geschikt en staat aan tot (bijna) het einde van de speeltijd

 5. iemand met verschijnselen, zelfs als ze heel licht zijn, komt niet naar de clubavond

 

Er is een set maatregelen voor de senioren en een aparte set maatregelen voor de jeugd onder de 18 jaar. Bij overlap gelden de maatregelen voor de senioren. Dat geldt dus bijvoorbeeld als iemand van onder de 18 meespeelt met de senioren.

 

Om redenen van duidelijkheid en handhaving willen we jeugd en senioren zoveel mogelijk scheiden. Dat weerspiegelt zich in een strikter tijden-gebruik.

 

De school en/of de schaakvereniging zorgt voor schoonmaakmateriaal en schoonmaakmiddelen. Mondkapjes, indien verplicht, moeten door de schakers zelf meegenomen worden. In de eerste weken, aangenomen dat niet iedereen eraan denkt om een mondkapje mee te nemen, zullen er beperkt mondkapjes aanwezig zijn.

 

Lo van Osch is de Corona-coördinator van de vereniging. Zijn emailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

A. Senioren en jeugd boven de 17 jaar

 

Gedragsregels en voorschriften

 • Houd ten alle tijden 1.5 meter afstand!

 • Bij aankomst meteen de handen 20 seconden lang wassen met zeep. Dat kan in elk toilet en in de lerarenkamer.

 • Men moet zich aanmelden bij de wedstrijdleider/corona-coordinator, alsmede naam en telefoonnummer noteren en een corona-vrij verklaring tekenen.

 • Als men niet achter het bord zit is een mondkapje verplicht. Mondkapjes zijn ook verplicht bij het analyseren in de analyseruimte en in een trainingssituatie.

 • Niesen in de mouw/elleboog. Als dat niet lukt wegwerpzakdoekjes gebruiken. Eventueel weer handen wassen na het niesen.

 

Tafelopstelling (nieuwe regel)

 • Een schaakpartij moet op 1.5 meter afstand gespeeld worden. Dat wil zeggen op drie tegen elkaar aangeschoven tafels kan een bord geplaatst worden. Als er nog minder dan 15 minuten gezamenlijke speeltijd over is dan mag overgegaan worden naar een normale tafelopstelling.

 • Elke drie tafels moeten op een afstand van 1.5 meter van elkaar komen te staan

 • Behalve in het atrium kan er in klaslokalen gespeeld worden. Per klaslokaal maximaal 4 borden. Maximaal vier lokalen zijn te gebruiken.

 

Het schaken (nieuwe regel)

 • Het plaatsen van de stukken in de beginstelling gebeurt door een of beide spelers.

 • Zorg dat degene die de klok instelt ook degene is die de klok opruimt.

 • Maak bord en stukken schoon met het aanwezige schoonmaakmateriaal. Doe dit in ieder geval voor aanvang van de partij.

 • Tijdens het schaken mag het mondkapje af.

 • Ook op speciale avonden heeft men maar één tegenstander. Omdat er zonder mondkapje gespeeld kan worden is een tegenstander per avond nog wel acceptabel. Bij meerdere tegenstanders wordt het risico te groot.

 • Als er nog minder dan 15 minuten gezamenlijke speeltijd over is en een van de spelers wil naar de normale opstelling gaan, dan moet dat als volgt gebeuren. De speler noteert de geplande zet, zet vervolgens de klok stil en waarschuwt de wedstrijdleider. Deze zal de tafelopstelling aanpassen en daarna de klok weer aanzetten. De wedstrijdleider controleert dat de speler inderdaad de opgeschreven zet uitvoert.

 

Anders

 • Om de strikte scheiding met de jeugdavond te handhaven mag men niet voor 19.55 uur binnenkomen. Dat geldt dus ook voor spelers van andere verenigingen die bij ons komen spelen. Houd bij het binnenkomen ook al rekening met de 1.5 meter!

 • Het schaken zelf zal later beginnen dan wat normaal is. Getracht wordt niet later dan 20.15 uur te starten.

 • Voor de interne geldt dat alleen de schakers die aanwezig zijn ingedeeld worden. De regeling van standaard wel of niet spelen vervalt dit seizoen.

 • De bar is normaal te gebruiken met dien verstande dat ook daar de 1.5 meter geldt.

 • De analyseruimte biedt plaats aan maximaal drie gelijktijdige post-mortems.

 

 

B. Jeugd onder de 18 jaar

 

Gedragsregels en voorschriften

 • Houd ten alle tijden 1.5 meter afstand tot personen ouder dan 17 jaar!

 • Bij aankomst meteen de handen wassen met zeep of met de in het klaslokaal aanwezige handgel.

 • Men moet zich aanmelden bij de begeleider, alsmede naam en telefoonnummer noteren en een corona-vrij verklaring tekenen.

 • Niesen in de mouw/elleboog. Als dat niet lukt wegwerpzakdoekjes gebruiken. Eventueel weer handen wassen na het niesen.

 

Tafelopstelling

 • Geen bijzondere maategelen.

 

Het schaken

 • Bij gebruik van seniorenmateriaal gelden de senioren-regels.

 

Anders

 • Om de strikte scheiding met de seniorenavond te handhaven moet men uiterlijk 19.45 uur de school verlaten. Deze regel geldt niet voor de zogenaamde tienerjeugd.

 • Ouders mogen niet in de school komen.

 • De jeugd mag niet weg voor 19.30 uur. Dit om het ophalen door de ouders zo goed mogelijk te coordineren.

 

 

Leiderdorp, 30 augustus 2020

Bericht van het bestuur

Beste (ouders van) leden van Schaakvereniging Leiderdorp


Afgelopen week heeft het bestuur overlegd hoe we aankijken tegenover een herstart van onze clubavond. Hoe je het ook bekijkt, het is nog onzeker hoe de komende weken/maanden zich gaan ontvouwen. We hebben echter de hoop dat we in september weer zouden kunnen beginnen. Sinds zeer kort zijn de basisscholen weer geheel opengesteld (weliswaar met nog beperkende maatregelen) en de lockdown maatregelen worden stapsgewijs versoepeld.

Wat we concreet willen doen, is dat we half augustus nog een beslissende inventarisatie maken over de mogelijke herstart – datum in september. Traditiegetrouw start ons seizoen eind augustus/begin september en we willen bekijken of dat voor het seizoen 2020/2021 ook weer mogelijk is.
Hoewel we allemaal heel graag zouden starten, en we vooral onze jeugdleden enorm missen (!) , moeten en willen we ons aan de richtlijnen houden die de overheid en de schaakbond uitvaardigen. Daarnaast zijn wij ons ook terdege bewust van het feit dat we vele kinderen en begeleiders moeten huisvesten in een binnenruimte. Maar als het verantwoord is, gaan we met vol plezier weer opstarten!


Rest mij eenieder een hele fijne vakantietijd toe te wensen en spreek ik, namens het bestuur, de diepe wens uit jullie in september in goede gezondheid weer te mogen begroeten,

Met vriendelijke groet,
Wim Kentstra
Voorzitter SV Leiderdorp

Afsluiting seizoen 2019-2020

Door de Coronacrisis zijn alle externe en interne competities stilgelegd en worden niet meer uitgespeeld. Er zijn geen promoties, degradaties, kampioenschappen. Er is weliswaar geen clubkampioen maar we hebben wel een herfstkampioen, namelijk Marc Roozendaal, bij deze van harte gefeliciteerd! 

Het is een onbevredigend einde van een vreemd seizoen maar het bestuur wil niet afwijken van de regels en voorschriften van de KNSB.

We danken jullie voor jullie inzet gedurende het afgelopen seizoen en hopen dat we met z'n allen na de vakantie weer echt kunnen gaan schaken op de Kastanjelaan.

Bestuur van de SV Leiderdorp, 12 juni 2020

Corona maatregelen: alle schaakactiviteiten opgeschort

Beste iedereen,

alle schaakactiviteiten zijn per direct opgeschort. Dat geldt voor zowel de jeugdactiviteiten als de seniorenactiviteiten. Zie ook de mededelingen op de site van de KNSB en de LeiSB.

 

Het bestuur

Leiderdorp - Fischer Z 4½ - 3½

De wedstrijd tegen Fischer Z werd vooraf met de nodige zorgen bekeken, ze hadden immers in de vorige ronde de koploper laten struikelen. Het werd inderdaad een zeer spannende strijd waarbij wij de zege over de streep trokken. Al was het met de hakken over de sloot ... 

Leiderdorp - ZSC Saende2 7½ - ½

Leiderdorp haalt uit!

We waren gebrand op een overwinning na de vervelende nederlaag in de vorige ronde tegen onze concurrent. 

ZSC Saende werd niet alleen verslagen, maar omdat de naaste concurrent verloor, staat Leiderdorp (weer) bovenaan!  Maar nu terug naar de wedstrijd ...