Start nieuwe seizoen senioren

Beste schaker,

na een lange periode van gedwongen vakantie, kunnen we dan toch weer gaan schaken. Wel heeft het bestuur door de Corona een aantal extra maatregelen moeten nemen. Er is op de site een apart menu voor Corona-gerelateerde zaken. Daar staan ook de maatregelen vermeld die de vereniging heeft genomen.

Het bestuur beseft uiteraard dat het er door de getroffen maatregelen niet gezelliger op wordt, maar ziet voorlopig geen andere manier. We zijn bewust uitgegaan van een van de strengste set van maatregelen, omdat het ons beter lijkt voorzichtig te beginnen. Het plan is om in/tijdens de ALV de maatregelen te bespreken en mogelijk te versoepelen. Daarvoor hebben we wel feedback van veel mensen nodig, dus schroom niet.

Dan over tot de normale gang van zaken:
as woensdag is de eerste clubavond. De schakers zullen op basis van speelsterkte tegen elkaar ingedeeld worden, dwz ongeveer gelijkwaardige speelsterktes. Je kan samen een lange partij spelen, of meerdere rapid of meerdere snelschaakpartijen.
De woensdag daarna, dus 9 september, is de start van de herfstcompetitie.

Veel schaakplezier gewenst en tot woensdag,

Lo van Osch