Start seizoen 2021-2022

Beste schakers en ouders van schakers,

Na een lange Corona interruptie zijn wij van plan 8 september weer te beginnen met onze normale clubavonden.

De jeugd begint om 18.30 u met een half uur training, gevolgd door een aantal interne competities.

De eindtijd zal ergens tussen 19.30 u en 20.00 u liggen, afhankelijk van hoe spannend de partij is.

De senior avond is zoals gebruikelijk vanaf 20.00 u. Oudleden, die eerder hebben opgezegd misschien vanwege Corona, worden van harte uitgenodigd om ook weer te komen schaken. Bij deze wil het bestuur een oproep doen aan alle seniorleden om zoveel mogelijk ook op woensdagavond te komen spelen.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor 29 september, fysiek op de Kastanjelaan.

Al op 18 september gaat het eerste team aan de slag in de KNSB competitie. Het is meteen een thuiswedstrijd.

En tenslotte nog een woord over de Corona maatregelen. De KNSB heeft een protocol veilig schaken opgesteld, te lezen op deze link: https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-Schaken.pdf De belangrijkste maatregelen zijn:

 • zorg voor voldoende ventilatie: de school heeft voldoende ventilatie en eventueel kunnen ramen worden opengezet
 • bij corona-gerelateerde klachten mag men niet naar de club komen
 • alleen de spelers die nog spelen en aan het bord zitten mogen dit op minder dan 1.5 meter doen. Toeschouwers moeten ten alle tijden 1.5 meter afstand houden
 • er zal 1.5 meter zitten tussen twee borden
 • er is een aanwezigheidsregistratieverplichting
 • er is effectief geen mondkapjesplicht, omdat de maatregel van 1.5 meter geacht wordt voldoende te zijn
 • de vereniging zorgt ervoor dat persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen aanwezig zijn
 • liever geen kortdurende partijen met wisselende tegenstanders, maar liever slechts een tegenstander per avond

SV Leiderdorp zal zich aan dit protocol houden behoudens de volgende gevallen:

 • er is geen aanwezigheidsregistratieverplichting voor spelers die aan een competitie meedoen, aangezien hun gegevens te achterhalen zijn via de competitieuitslagen
 • voor de jeugd en met name de basis-school jeugd hanteren we soepeler regels voor wat betreft de anderhalve meter. Het is niet doende om de jonge en enthousiaste spelers op 1.5 meter van elkaar te houden. Die maatregel gaat de club dan ook niet afdwingen. Wel zal voor het trainen en de competitie de borden verspreid in het lokaal worden geplaatst.
 • ondanks dat de jeugd wellicht niet op 1.5 meter is, geldt ook  voor hen geen mondkapjesplicht


Het belangrijkste verschil met vorig jaar, is de afschaffing van de mondkapjesplicht en dat ouders weer in de school aanwezig mogen zijn (met registratie en met 1.5 meter afstand houden!).

Dit protocol en de toepassing ervan door SV Leiderdorp kan uiteraard ten alle tijden door de werkelijkheid worden ingehaald.

Bestuur SV Leiderdorp, 30 augustus 2021